O księgowych

Księgowy to brzmi dumnie! Zgodnie z definicją to osoba zajmująca się wszystkimi czynnościami i działaniami zogniskowanymi wokół prowadzenia dokumentacji ksiąg rachunkowych. Do jej zadań należy ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych dla potrzeb wewnętrznych (informowanie zarządu o stanie firmy) oraz zewnętrznych (np.: rozliczenia podatkowe i statystyczne) oraz obliczanie i rozliczanie zobowiązań fiskalno-podatkowych przedsiębiorstwa. Tyle tytułem definicji. W praktyce księgowy [buchalter] to niezwykle ważna osoba zaufania w każdej firmie/przedsiębiorstwie. To również jeden z najstarszych zawodów ekonomicznych [obok bankiera]. Warto zatem pochylić się nad jego pracą – i do tego właśnie niniejsza strona została powołana. Będzie pokazywać regularnie rzadko prezentowane tajniki prowadzenia biura rachunkowego i pracy w zawodzie księgowego. Będziemy wskazywać również na nieprawidłowości prawne i apelować do właściwego ministerstwa o zmiany. Nie przeciągając wstępu zapraszamy do lektury.