Jak przejść na księgę podatkową

Czy jest możliwe przejście na księgę podatkową w ciągu roku?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przypomnieć że zarówno osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody za 2014 r. nie osiągnęły równowartości 1.200.000 euro (po przeliczeniu na PLN 5.010.600 zł), mogły dobrowolnie zdecydować o wprowadzeniu w 2015 r. ksiąg rachunkowych (art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości i art. 24a ust. 5 ustawy- Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). W przypadku takiej decyzji przed rozpoczęciem roku podatkowego o tym
fakcie należało powiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jeżeli wybraliśmy ewidencjonowanie operacji gospodarczych w 2015 r. w księgach rachunkowych, to zmuszeni jesteśmy prowadzić księgi
do zakończenia danego roku podatkowego, czyli do 31 grudnia 2015 r. Nie ma niestety prawnej możliwości rezygnacji z dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w ciągu roku podatkowego i rozpoczęcia w jego trakcie ewidencji w księdze podatkowej.
Jeżeli więc nasze przychody w 2015 r. nie osiągną równowartości kwoty 1.200.000 euro, to możliwość przejścia na księgę podatkową
zyskamy dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r. W takiej sytuacji będziemy zobligowani do powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego
właściwego według swojego miejsca zamieszkania i opodatkowania podatkiem dochodowym o wprowadzeniu księgi podatkowej w terminie 20 dni od dnia jej założenia podstawa prawna § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1037. Pamiętaj również, że po zawieszeniu działalności nadal będziesz zobowiązany do prowadzenia księgi podatkowej.

Bez względu na wybraną formę rozliczeń z fiskusem, warto powierzyć prowadzenie dokumentacji księgowej profesjonalnej opiece biura rachunkowego, w tym celu polecamy portal ZaufanaKsiegowa . Następnym krokiem będzie wpisanie interesującej nas miejscowości w oknie wyszukiwarki i wybór odpowiedniego dla nas specjalisty. Zdecydowanie jest to największa tego
typu wyszukiwarka w Polsce z której skorzystała już liczna grupa przedsiębiorców a każdego dnia przybywa kolejnych zadowolonych
użytkowników tego prostego w obsłudze narzędzia. Jeśli poszukujesz księgowego z Warszawy nieskromnie polecamy nasz profil.

 

Dodaj komentarz