Kiedy zostanie nadany NIP?

Kiedy pojawi się pomysł na biznes, ważną decyzją przed rozpoczęciem działalności jest wybór formy prawnej naszej nowej firmy. Bardzo wielu przedsiębiorców decyduje się w ostatnim czasie na powołanie spółki z ograniczona odpowiedzialnością. W celu przyśpieszenia formalności związanych z jej  założeniem najlepiej skontaktować się z biurem rachunkowym. 

Kilka formalności o nadaniu NIP:

– złożenie formularzu NIP-2 wraz z wnioskiem o KRS w Sądzie Rejonowym  właściwym do miejsca zamieszkania więc jeśli mieszkasz w Warszawie tyczy się to Sądu Rejonowego w Warszawie ale najlepiej zlecić tę kwestię księgowej z Warszawy, która zna się na rzeczy

Zgodnie z procedurą art.19b ustawy o KRS (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) Sąd ma obowiązek przesłać do Urzędu Skarbowego dokumenty w ciągu 3 dni od momentu dokonania wpisu wraz z odpisem umowy, prawem do lokalu w którym mieści się siedziba firmy.

Tworząc firmę ważną kwestią jest również prowadzenie księgi podatkowej. Dowiedz się, czy jest możliwe założenie jej w ciągu roku.

NIP spółce z o.o. nadawany jest przy użyciu CRP KEP Krajowej Ewidencji Podatników. W związku z powyższym Urząd Skarbowy na decyzję ma 3 dni od dnia w którym wpłynęło zgłoszenie oraz ma obowiązek zgłosić ten fakt do wskazanego Sądu.

Warto kwestię nadania NIP spółce z o.o. powierzyć zweryfikowanej księgowej którą łatwo odszukać pod wyszukiwarką na www.zaufanaksiegowa.pl. Tam znajdziesz księgową z certyfikatami, referencjami czy opiniami innych przedsiębiorców.

Dodaj komentarz