zwolnienie lekarskie

Kontrola na zwolnieniu chorobowym

Z definicji choroba jest stanem w którym źle się czujemy i w konsekwencji pogarsza się nasze samopoczucie. Osoby pracujące zawodowo, w przypadku choroby mają prawo do skorzystania ze zwolnienia chorobowego . W trakcie 1 miesiąca ZUS przeznacza na ten cel średnio 600 mln. złotych. W ostatnim czasie skorzystała z tego przywileju księgowa Grudziądz z biura mieszczącego się przy ul. Kazimierza Wielkiego 19. Muszą oni pamiętać jednak o dostarczeniu takiego dokumentu L4 w odpowiednim terminie do swojego pracodawcy. Obecny termin to 7 dni. W przypadku opóźnienia kwota zasiłku może ulec zmniejszeniu choćby 25%.

Zwolnienia chorobowe wystawiane są po to, aby móc odpocząć i wrócić do zdrowia. W praktyce zdarza się jednak, że owe zwolnienia wykorzystywane są na wczasy, remonty w domu czy innego rodzaju sprawy. Jak wynika z przeprowadzonych, w 2013 roku 1 na 15 poddanych kontroli osób, wykorzystywała zwolnienie w niewłaściwym celu. Dlatego pracownicy podlegają nadzorowi zarówno ze strony pracodawców jak i ZUS. Przy czym pracodawca może dokonać inspekcji tylko w sytuacji, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie mniejzwolnienie chorobowe niż 20 pracowników. Kontrola polega na zweryfikowaniu zasadności wystawionego zwolnienia. Inspekcja może odbyć się w miejscu zamieszkania lub przebywania sprawdzanego pracownika, jak również w miejscu wykonywania drugiej pracy. W sytuacji nieobecności pracownik zobligowany jest niezwłocznie złożyć wyjaśnienia w tej sprawie. Brak złożenia właściwych wyjaśnień, może skutkować traktowaniem owego zwolnienia lekarskiego jako niezasadne i można w konsekwencji stracić prawo do korzystania z zasiłku chorobowego.