księgowa Kalisz

Certyfikat księgowej- jak zdobyć?

certyfikat księgowa KaliszPo wejściu w życie nowych przepisów regulujących prawo do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wprowadzone zostały zmiany w zakresie uzyskania certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje i umiejętności. Wiele osób stara się uzyskać świadectwo posiadanej przez siebie wiedzy aby móc posługiwać się tytułem Księgowa z Certyfikatem

Jakie warunki należy więc spełnić?

– 3 lata praktyki w księgowości jak również studia wyższe magisterskie lub analogiczne na kierunku innym niż rachunkowość oraz ukończone studia podyplomowe z rachunkowości w odpowiednich jednostkach,

–  udokumentowana dwuletnia praktykę w dziedzinie księgowości przy co najmniej średnie wykształceniu oraz  pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osoby starającej się o powyższy certyfikat.

Cały egzamin trwa 4 godziny i w trakcie jednego egzaminu uczestniczy od 60 do 90 osób. Aby pozytywnie zaliczyć sprawdzian trzeba zdobyć 130 pkt. z rachunkowości i 60 pkt. z prawa podatkowego. Oprócz tego kandydat musi zdać 6 zadań sytuacyjnych z rachunkowości i 4 z prawa podatkowego. Aby uzyskać certyfikat trzeba uzyskać 60% punktów. Każda wykwalifikowana księgowa Kalisz poradzi sobie z egzaminem bez problemu.

Po spełnieniu tych warunków, należy złożyć do Ministra Finansów właściwe dokumenty:

– podanie o wydanie certyfikatu lub dopuszczenie do egzaminu, w którym zawarte są wszystkie niezbędne dane na temat wnioskującej osoby,

– oświadczenia potwierdzające pełną zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność,

– odpowiednie dyplomy, zaświadczenia poświadczające posiadane wykształcenie,

– potwierdzenia odbytej praktyki w księgowości.

Ostatnim etapem jest uiszczenie odpowiedniej opłaty na właściwy rachunek wskazany przez organizatora egzaminu, która nie może być niższa niż 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę.