odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe od 1 stycznia 2016 roku.

Poniżej odsetki ustawowe od 1 stycznia 2016 roku.

Odsetki ustawowe

Stawka standardowa Za opóźnienie
5% rocznie 7% rocznie

Odsetki ustawowe są najpopularniejszą formę odszkodowania za zwłokę w świadczeniach pieniężnych. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie kosztownych procedur, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie.

Odsetki ustawowe są należne zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej. Księgowa Katowice

Jako przedsiębiorca zapoznaj się także z aktualnymi kodami ubezpieczenia ZUS.

Nie ogranicza możliwości zawarcia w umowie tzw. odsetek umownych, określa się je najczęściej w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Oczywiście pamiętać należy, aby zastrzeżone odsetki nie były zbyt wysokie, gdyż może to spowodować nieważność postanowienia umownego.

Warto nawiązać współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym które bez pomyłek rozliczy wszelkie odsetki ustawowe. Warto skorzystać w tym celu z jakiejś wyszukiwarki księgowych. Możemy wyszukać interesującej nas miejscowości – przykładowo księgowa Łódź i wybrać odpowiedniego eksperta rachunkowości.

Jeżeli termin zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tzn. w święto czy w niedzielę, wówczas ulega on przesunięciu następny dzień nie będący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). Jeżeli termin zapłaty przypada na inny dzień wolny od pracy,  np. na sobotę, wówczas nie ulega on przesunięciu.

Dokładny opis wprowadzonych w 2016 roku zmian znajdziemy w Monitorze Polskim:

  • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P. z 2016 r. poz. 46);
  • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (M.P. z 2016 r. poz. 47).

Dodaj komentarz